سخنرانان کلیدی کنفرانس

دکتر آخوندی
دکتر ترکان
مهندس هاشمی طباء
موضوع : اخلاق در حرفه مهندسی
دکتر مظاهریان
موضوع : اخلاق مهندسی
مهندس رجبی

درباره کنفرانس

در قانون نظام مــــهندسی و کنترل ساخــــــــتمان ، تنسیق امور به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، رشد و اعتلای مهندسی ، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی و معماری و شهرسازی ، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرا ، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه، مشارکت در برگزاری کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تخصصی و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بین الملل و بالاخره جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور دیده شده و اهداف و خط مشی آن را نشان می دهد.
ادامه

محورهای کنفرانس

۱- فناوریهای نوین در طراحی سامانه های گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع و تبرید
۲- جایگاه صنعت در تاسیسات
۳- تولید همزمان برق ، حرارت وسرمایش
۴- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تجهیزات تاسیساتی
۵- مدیریت مصرف و بازیافت آب
۶- جایگاه تاسیسات مکانیکی در مبحث ۱۹، طرح های بهینه سازی و برچسب انرژی در ساختمان
۷-ایمنی ، آتش نشانی و مهندسی حریق
۸- نقش مهندسی ارزش در تاسیسات مکانیکی
۹- شرایط آسایش در کیفیت هوای فضاهای بسته
۱۰- نقش مهندسی تاسیسات در اقتصاد مقاومتی و شرکتهای دانش بنیان
۱۱- نوآوری و آینده پژوهی در تاسیسات
۱۲- سرویس، نگهداری و بازرسی دوره ای تاسیسات
۱۳- نقش تاسیسات در کاهش آلودگی محیط زیست
۱۴- طراحی تاسیسات در زیرساخت های شهری

اهداف کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

-مهندسان (تاسیسات مکانیکی)
-اساتید
-پژوهشگران و متخصصان وکارشناسان حوزه صنعت تاسیسات
-دانشجویان
- صنعتگران

سخنران کلیدی کنفرانس: مهندس هاشمی طبا


درباره کنفرانس

در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تنسیق امور به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی، رشد و اعتلای مهندسی ، تقویت و توسعه فرهنگ ، ارزش های اسلامی و معماری و شهرسازی ، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرا ، ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ، وضع مقررات ملی ساختمان و بالاخره جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرف و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور دیده شده و اهداف و خط مشی آن را نشان می دهد.
ادامه

محورهای کنفرانس

1- فناوریهای نوین در طراحی سامانه های گرمایش ، سرمایش ، تهویه مطبوع و تبرید
2- جایگاه صنعت در تاسیسات
3- تولید همزمان برق ، حرارت وسرمایش
4- کاربرد انرژی های تجدید پذیر در تجهیزات تاسیساتی
5- مدیریت مصرف و بازیافت آب
6- جایگاه تاسیسات مکانیکی در مبحث 19،طرح های بهینه سازی و برچسب انرژی در ساختمان
7-ایمنی ، آتش نشانی و مهندسی حریق
8- نقش مهندسی ارزش در تاسیسات مکانیکی
9- شرایط آسایش در کیفیت هوای فضاهای بسته
10- نقش مهندسی تاسیسات در اقتصاد مقاومتی و شرکتهای دانش بنیان
11- نوآوری و آینده پژوهی در تاسیسات
12- سرویس، نگهداری و بازرسی دوره ای تاسیسات
13- نقش تاسیسات در کاهش آلودگی محیط زیست
14- طراحی تاسیسات در زیرساخت های شهری

اهداف کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

-مهندسان (تاسیسات مکانیکی)
-اساتید
-پژوهشگران و متخصصان وکارشناسان حوزه صنعت تاسیسات
-دانشجویان
- صنعتگران